ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM JE SOUČÁSTÍ ŠIRŠÍ PLATFORMY ČESKÝ SOBĚSTAČNÝ DŮM, JEJÍŽ MISÍ JE URYCHLOVAT NÁSTUP A VÝVOJ ČISTŠÍCH TECHNOLOGIÍ PRO DOMÁCNOSTI A BUDOVY

PROČ / Nešetrnost mnoha aspektů aktuálního provozu naší společnosti je neoddiskutovatelná a evidentní. Zároveň žijeme v době plné neuvěřitelných, čistších inovací, pokroku a myšlenkové otevřenosti. Kompletní tým Českého ostrovního domu, jeho síť partnerů, v rámci svých možností a bez velkých slov o ekologii, usiluje alespoň o dílčí evoluční posun užívání přírodních zdrojů směrem k udržitelnější budoucnosti. Slovo ostrovní v názvu vyjadřuje krajní případ přístupu k soběstačnosti budov (primárně elektrická energie, voda, teplo) za užití moderních metod nakládání se zdroji a architekturou. Cílem je spojovat odborníky a pomáhat budovat plně funkční, pokroková a důmyslná technická řešení v krásných, co nejvíce soběstačných a vysoce šetrných budovách. Více informací na zastřešujícím webu Český soběstačný dům (www.csdum.cz)

STAVBY / Spojením zkušených odborníků z partnerské sítě projektu s nadějnými talenty z vysokých škol vznikají dvě reálné, veřejnosti přístupné ukázky vzrušující varianty soběstačnosti, tedy dva ostrovní (off-grid) domy. Jedná se o vědomou technickou výzvu, která vedla k nutnému vytvoření komplexního technologického/projekčního týmu a následnému vývoji vlastního systému řízení budov s důrazem na energetickou soběstačnost. Více info o zde.

KONZULTACE / Specializovaný tým projektu a vlastní systém řízení jsou nyní ve velice omezeném množství k dispozici pro další potenciální ostrovní záměry či rekonstrukce. Kontakt zde.Zadejte první písmeno abecedy