MISÍ PROJEKTU ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM JE URYCHLOVAT NÁSTUP A VÝVOJ ČISTŠÍCH TECHNOLOGIÍ PRO DOMÁCNOSTI A BUDOVY

Proč: Nešetrnost mnoha aspektů aktuálního provozu naší společnosti je neoddiskutovatelná a evidentní. Zároveň žijeme v době plné neuvěřitelných, čistších inovací, pokroku a myšlenkové otevřenosti. Malý tým projektu, jeho síť partnerů, v rámci svých možností a bez velkých slov o ekologii, usiluje alespoň o dílčí evoluční posun užívání přírodních zdrojů směrem k udržitelnější budoucnosti. Slovo ostrovní v názvu projektu úmyslně vyjadřuje krajní případ přístupu k soběstačnosti budov (primárně elektrická energie, voda, teplo) za užití moderních metod nakládání se zdroji a architekturou. Studium tohoto extrému nabízí mnohá ponaučení a slouží jako laboratoř možných šetrnějších způsobů provozu běžné „připojené“ zástavby. Cílem projektu je spojovat svým příběhem, sdílet vědomosti a pomáhat budovat plně funkční, pokroková a důmyslná řešení v krásných, co nejvíce soběstačných a vysoce šetrných budovách.

Co a jak: Český ostrovní dům kromě jiného organizuje stejnojmennou soutěž pro studenty architektury a stavebnictví, díky níž každoročně vzniká velký počet neotřelých projektových studií šetrných staveb v různých velikostech a podobách. Veškeré tyto koncepty jsou pro veřejnost i firmy zdarma ke stažení a replikaci v sekci SOUTĚŽ. Spojením aktuálních odborných špiček s nadějnými talenty také vznikají reálné, moderní, zdrojově soběstačné budovy. Z důvodu chybějící nabídky bylo ale nutné nejprve vytvořit technologický/projekční tým a následně vyvinout vlastní sofistikovaný systém řízení budov s důrazem na efektivitu využívání vlastní elektrické energie. Tento tým a systém jsou nyní po vyžádání k dispozici pro potenciální spolupráci. Dalším chybějícím článkem na cestě k široké aplikaci konceptu energetické decentralizace, soběstačnosti a sdílení je probíhající vývoj vlastního, životaschopného bateriového úložiště pro domácnosti.Zadejte první písmeno abecedy